Tấm cao su chống cháy, không xốp CS+ 36in x 41in

    • Là vật liệu trương nở gồm bốn thành phần, rất lý tưởng cho việc ngăn cháy lan tại các lỗ mở lớn của máng cáp và ống dẫn
    • Hình thành 1 lớp chống cháy lan hiệu quả giúp cô lập ngọn lửa trong phạm vi máng cáp chạy theo chiều ngang và dọc
    • Vật liệu tạo 1 lớp than cứng vững bịt kín, chống lại sự lan truyền của ngọn lửa, khói và khí độc

    Thank you for your upload